Untitled Document Untitled Document
SMSWizard 2

SMSWizard2 har ersatts med SMSWizard2 PRO!

SMSWizard2 används för att skicka olika typer av SMS-meddelanden till GSM-mobiltelefoner. Programmet stöder även editering av bildmeddelanden mm.

SMSWizard2 kan inte skapa ringtoner, för att skapa ringtoner kan t.ex Nokring användas. Ladda ned NokRing här.

Med SMSWizard2 är det möjligt att skicka SMS på flera sätt, bl.a via en mobiltelefon ansluten till datorn, via att datormodem eller via Internet-baserade SMS-leverantörer som t.ex. 42IT

SMSWizard2 is Windows compatible SMSWizard2 är ett Windows-program som bör fungera på Windows 95 och nyare. 

Nyckelegenskaper:

  • Sändning av ett flertal typer av SMS meddelanden.
  • Grafisk visning och editering av bildmeddelanden, operatörlogos(små och stora) och gruppgrafik.
  • Skapar, öppnar och sänder inställnings-SMS för WAP-telefoner, samt "visitkort".
  • Telefonbok med sändning till grupper av mottagare.
  • Import av telefonbok från mobiltelefon och fil. Export av telefonbok till fil.
  • Kan visa flera meddelanden samtidigt i olika fönster.
  • Kan sända SMS på flera sätt, via mobiltelefon, SMS-Central och Internet.
  • Tillåter nedladdning av animerade skärmsläckare till Nokia 3330 via WAP.

Pris:

SMSWizard2 är ett "donationsprogram", du uppmanas göra en donation för att på så sätt stöda den fortsatta utvecklingen, läs mer på nedladdningssidan. Läs mer om och ladda ned SMSWizard2 här.

"Donera" via RegSoft här.  

"Donera" via PayPal här:

Kontakta Jan på jansoft@jra.nu om du behöver en anpassad version, eller någon annan mjukvara.

Klicka här för en versionshistorik(Engelska).